Download
handbook

PDF

Drošība Lauku Tūrismā

Vispārējās prasības drošībai
Licences, atļaujas un saskaņojumi lauku tūrisma uzņēmējdarbībai
  1.1.1.
Vispārējās prasības ēkām
Kritēriji
  1.1.2.
  1.1.3.
  1.1.4.
  1.1.5.
  1.1.6.
  1.1.7.
  1.1.8.
  1.1.9.
  1.1.10.
  1.1.11.
  1.1.12.
  1.1.13.
Uzņēmējdarbība un nodokļi
  3.
  4.
Mārketings un publicitāte
Klienti
Naktsmītnes drošība
Drošība atpūtas telpās
Drošība aktīvajā atpūtā
Pārtikas un dzērienu drošība