Download
handbook

PDF

Safety and Security 2014

Generelle krav relatert til sikkerhet
Bevilgninger, tillatelser og godkjenninger for å drive virksomheten
  1.1.1.
Generelle krav til bygninger
Kriteria
  1.1.2.
  1.1.3.
  1.1.4.
  1.1.5.
  1.1.6.
  1.1.7.
  1.1.8.
  1.1.9.
  1.1.10.
  1.1.11.
  1.1.12.
  1.1.13.
Virksomhet og skatter
  3.
  4.
Markedsføring og reklame
Kunder
Sikkerhet og trygghet på innkvarteringsstedet
Innendørs sikkerhetsaktiviteter
Utendørs sikkerhetsaktiviteter
Mat og drikke